Connecting Cleveland / Education Materials

Preparing for Citizenship Test

usaTo get US citizenship, it is required to have lived in the US for five years. For that an application must be submitted to the US Citizenship and Immigration Services (USCIS), and there will be an interview with USCIS staff. One must pass the Naturalization Test which includes a simple English Language Test and a Civics Test. The Civics Test is about US History and Government. There are 100 possible questions among which USCIS officer will ask only 10 of the questions in the test where at least 6 should be answered correctly. Here, are some questions and answers in both English and Nepali.

अमेरिकी नागरिकता पाउनका लागि अमेरिकामा पाँच वर्ष  बसोबस गरेको हुनु पर्दछ । नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि युएस सिटिजनसिप एन्ड इम्मिग्रेशन सविर्सेसमा आबेदन पेश गर्नु पर्दछ र त्यहाँका अधिकारिहरुले पछी    अँग्रेजी भाषाको साधारण परिक्षा र नागरिक–शास्त्रको परिक्षाको न्यचुरलैजेसन टेस्ट पास गर्न अन्तर्वाता लिनुहुनेछ । उक्त नागरिक–शास्त्रको परिक्षा अमेरिकी ईतिहास र सरकारका बारेमा हुन्छ । १०० वटा सम्भावित् प्रश्नहरु मध्ये १० वोटा सोधिन्दछ जसमा कम्तिमा ६ प्रश्नहरुको सहि उत्तर दिनुपर्छ । हामीले यहाँ केही सम्भावित् प्रश्नहरु  अँग्रेजी र नेपाली दुबैमा उत्तर सहित राखेका छौ । याद राख्नुहोस् कि टेस्ट गर्दा अँग्रेजीमै प्रश्न सोधिनेछ र उत्तर पनि अँग्रेजीमै दिनु पर्दछ ।

१. यो भूमी (अमेरिका) को सर्बोच्च कानून के हो ? – संविधान
वाट ईज द सुप्रिम ल अफ द ल्यन्ड ? – द कन्सिट्युसन
What is the supreme law of the land? – The Constitution

२. अमेरिकाको संविधानमा गरिएका पहिलो दश संशोधनलाई हामी के भन्छौ ? – अधिकार अधिनियम
वाट डू वी कल द फस्ट टेन एमेन्ड्मेन्ट्स टु द कन्सिट्युसन ? – द बिल अफ राइट्स
What do we call the first ten amendments to the Constitution? – The Bill of Rights

३. अमेरिकी संविधानमा कतिवोटा संशोधनलाई छन् ? – सत्ताइस
हाउ मेनी एमेन्ड्मेन्ट्स डस द कन्सिट्युसन ह्याव ? – ट्वेन्ट्टी सेवेन
How many amendments does the Constitution have? – Twenty-seven (27)

#Published in February, 2014, page#3, Issue#02 ; Compiled from GyanJyotiKendra.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s